Política de privacitat

Política de privacitat

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant "LOPD"). Concretament l'informem de l'existència d'un fitxer automatitzat sota responsabilitat de de l'Associació Forestal de les Comarques de Tarragona, i degudament legalitzat tal com disposa la LOPD per a l'emmagatzematge de les dades de caràcter personal proporcionades en aquesta pàgina web. Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals tal com estipula la LOPD, dirigint-se per correu a:

 

Associació Forestal de les Comarques de Tarragona

C/ Sant Josep 18   

Montblanc (Tarragona)
43400          

e-mail: info@aforestar.cat

 

Per a la seva comoditat, també podrà exercir els drets descrits amb anterioritat dirigint-se a l'adreça electrònica info@aforestar.cat comunicant com desitja que siguin tractades les seves dades.

Les dades de caràcter personal facilitades per vostè en comunicar-se amb nosaltres s'emmagatzemaran a l'arxiu automatitzat abans esmentat sota la responsabilitat de de l'Associació Forestal de les Comarques de Tarragona amb la finalitat de poder prestar els serveis comercials, consultes i altres gestions que es poden realitzar a la nostra web. L'entrada de dades errònies o incomplertes als formularis posats a la seva disposició pot impedir-nos contactar amb vostè. Es pressuposa que vostè s'assegura de facilitar-nos la informació i les dades de caràcter personal de forma exacta i actualitzada, i que ens autoritza a processar-sota les condicions esmentades.

L'informem que han estat adoptades totes les mesures de seguretat de tipus tècnic i organitzatiu necessàries per garantir la protecció de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i / o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tècnica, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tot això atès que estableix la Secció 9 de la LOPD i el Reial Decret 994/1999, de 11 de juny, Reglament de Mesures de Seguretat dels Fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal. Amb l'objectiu de rebre els màxims serveis possibles, l'Usuari autoritza expressament que de l'Associació Forestal de les Comarques de Tarragona pugui remetre-li la informació dels seus serveis o productes, així com cedir les seves dades de caràcter personal a terceres persones o empreses que col·laborin amb de l'Associació Forestal de les Comarques de Tarragona a la prestació d'aquests serveis, observant sempre el secret professional.