Aprofitament forestal a Mas de Vilella (Alcover, Alt Camp)

Per primera vegada, L’Associació Forestal de les Comarques de Tarragona fa la gestió total de l’aprofitament  tal com va encomanar els socis a la última assemblea general.

Aquesta tallada, al no poder passar un pis mòbil per a extraure estella per les característiques negatives dels camins, no permetia la gestió d’arbres sencers, i això suposava aproximadament la pèrdua d’un volum del 25-30% en biomassa, (però en canvi un major aprofitament de la fusta de serra de major preu).

La gestió total de l’aprofitament per part de l’associació consistia en la gestió de les autoritzacions, els contractes dels talladors i transportista al millor preu i solvència tècnica, amb la direcció i control de la tallada i la venda posterior dels productes (biomassa, fusta i llenya) a contractes de subministrament de territori, en nom del propietari, per a tenir les majors possibilitats de benefici per aquest.

Del benefici es va treure la despesa del tècnic director i demés despeses de l’Associació. En aquest cas com no va ser possible la gestió d’arbres sencers, es van extraure tot el producte de pi en roll, és a dir, arbre escapçat i desbrancat, per el seu posterior transport a destí, cosa que representava un major preu sobretot de la tallada. Malgrat aquest inconvenient els beneficis van ser superiors, aproximadament entre un 60-70% , en comparació als que s”haurien obtingut fent la mateixa gestió parcial, que en els cassos anteriors.

Estat del bosc abans de l'acutació

Imatge dels treballs realitzats

Estat dels camins abans de l'acutació

Imatge dels treballs realitzats

Estat del bosc abans de l'actuació

Imatge dels treballs realitzats