Aprofitament forestal a Mas de Vilella (Alcover, Alt Camp)

Aprofitament forestal a una finca privada de Civit (Talavera, La Segarra)
Una de les darreres actuacions en que s’ha donat assessorament i suport tècnic per part de l’Associació ha estat un aprofitament forestal a una finca privada (forestal i agrícola) d’uns dels nostres socis al poble de Civit, que pertany al municipi de la Talavera, a la comarca de la Segarra.

En aquesta actuació des de l’Associació es van tramitar els permisos de tallada i tots els altres necessaris,  es va preparar el document de licitació de l’obra i els contractes corresponents i es va realitzar el seguiment de l’obra i les liquidacions.

El resultat final de l’actuació ha permès la millora de la finca i un rendiment econòmic dels productes extrets del bosc.

A més a més, i no poc important, ha estat l’absència de denúncies per part del Cos d’Agents Rurals i dels tècnics del departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya, abans durant i després de les actuacions fetes a la finca.

Per tant l’Associació ha estat un òrgan de resolució d’incidències entre l’administració, el propietari propietat i l’empresari que ha executat els treballs.